حسام الدین آشنا : اگر از حقوق ملت عبور کنیم چنین تصور می شود که با رژیم سابق تفاوتی نداریم

مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: منشورحقوق شهروندی پروژه سیاسی یا حقوقی نیست بلکه پروژه ای ارتباطی و فرهنگی و اساسا یک پروژه سیاستی است. حسام الدین آشنا که روز سه شنبه درنشست مجمع سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با عنوان «حقوق شهروندی، ارتباطات و رسانه ها» درمحل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شرکت کرده بود افزود: موضوع حقوق شهروندی به شکلی که در ایران مطرح شد نه اشتباه بود، نه ناشی از سوء تفاهم و نه اینکه افرادی که آن را مطرح کردند نمی دانستند که در قانون اساسی این موارد ذکر شده است. وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی پروژه ای سیاستی بود و نه سیاسی و در پی تشخیص یک آسیب در حکمرانی ایرانی و درصدد پاسخ به یک وضعیت خاص