همن کشاورز : بر مبنای حقایق آماری مجازات اعدام بازدارندگی لازم را نداشته است

به گزارش حقوق نیوز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع قابل توجه این است که به موجب بخشنامه، هم قضات اجرای احکام مکلف هستند این گونه موارد را به دادگاه اعلام کنند و هم شخص محکومٌ علیه می تواند تقاضای اجرای ماده را بکند و قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. بهمن کشاورز با بیان اینکه موضوع اعدام متهمین مواد مخدر در شرایط خاص مدت ها بود که باعث دل مشغولی مقامات قضایی، دولت و قوه مقننه شده بود، گفت: بدیهی است که هیچ کس در لزوم برخورد با قاچاق مواد مخدر و تنبیه کسانی که به نوعی در این تجارت مرگبار دست دارند، تردیدی نداشت و ندارد، اما چند نکته در این مورد وجود داشت. اولین نکته این بود که، کسانی که اعدام می شدند لزوما دانه درشت ها، سردسته ها و تجار بزرگ مرگ نبودند. نکته قابل توجه دیگر این بود که بدون تردید و بر مبنای حقایق آماری مجازات اعدام بازدارندگی لازم را نداشته است، زیرا اگر جز این بود باید ریشه جرایم مواد مخدر در ایران خشکیده باشد.