ضرورت تعامل سازنده و هدفمند با کانون وکلای بین الملل (IBA)

در ۱۷ فوریه ۱۹۴۷، نمایندگان ۳۴ کانون وکلای ملی در نیویورک گرد هم آمده و با الهام ازچشم انداز سازمان ملل متحد و با هدف حمایت از استقرار جهانی «قانون و اجرای عدالت» کانون وکلای بین‌الملل ( the International Bar Association ) را بنیان نهادند. این نهاد، سازمان جهانی پیشرو و هدایتگر وکلای بین المللی،کانون‌های حرفه‌ای وکلا و انجمن‌های حقوقی است. کانون مزبور، متمرکز بر توسعه بین‌المللی حقوق و صور مختلف مشاغل و حرفه‌های حقوقی با « نگرش کلان بین المللی» میباشد. بیش از هشتاد هزار عضو حقیقی و وکلای منفرد و بالغ بر ۱۹۰ کانون های وکلا و انجمن‌های حقوقی از سراسر جهان عضو (IBA) هستند. دفتر مرکزی IBA در لندن واقع شده است و دارای دفاتر منطقه ای در واشنگتن، سئول و سائوپائولو برزیل می‌باشد.